Biroul pentru Protecția Animalelor Mureș este structura de specialitate din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș cu competență teritorială pe raza întregului județ în domeniul activității privind prevenirea faptelor de natură contravențională sau penală care au ca obiect animalele din deținerea sau proprietatea domestică personală, aflate într-o situație de pericol, dar și a animalelor sălbatice captive dacă deținătorii sunt autorizați de Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș.

Prin animal aflat în pericol și care este susceptibil a fi plasat în adăpost se înțelege un animal aflat în următoarele situații:

  1. animal care a fost rănit sau schingiuit;
  2. animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale;
  3. animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul;
  4. animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;
  5. animal domestic expus forțat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute;
  6. animal din speciile ecvidee, bovine, ovine și caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulație publică.