Coordonatorul Compartimentului: Comisar șef de poliţie PÎNCĂ GABRIELA - LIVIA
Telefon: 0265-202404

   Prevenirea criminalităţii constituie, alături de combaterea acesteia, unul dintre atributele esenţiale ale activităţii Poliţiei Române care contribuie la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor şi ale comunităţii, a proprietăţii private şi publice precum şi la apărarea ordinii publice.
Activitatea de prevenire a criminalităţii constituie ansamblul măsurilor menite să reducă ori să contribuie la reducerea criminalităţii, a prejudiciilor cauzate de aceasta şi a sentimentului de insecuritate al cetăţenilor, prin împiedicarea directă a activităţilor infracţionale şi/sau prin interenţii destinate reducerii potenţialului criminogen şi a cauzelor criminalităţii, având ca principale obiective reducerea numărului infracţiunilor şi al participanţilor la săvârşirea acestora, reducerea riscului de victimizare, diminuarea consecinţelor încălcării legii, creşterea încrederii populaţiei în poliţie şi , nu în ultimul rând, şi asigurarea unui climat de siguranţă publică.
   Principiile ce stau la baza activităţii de prevenire a criminalităţii sunt cel de respectare a drepturilor şi libertăţilor omului, principiul legalităţii, cel al parteneriatului social, principiul echidistanţei în relaţiile parteneriale, al transparenţei, al continuităţii, precum şi al flexibilităţii în adaptarea activităţii la diversitatea problemelor societăţii.
   Ca modalităţi de acţiune, structurile de poliţie cu atribuţii de prevenire a criminalităţii, utilizează frecvent activităţi cu caracter interactiv, folosind trei tipuri de instrumente în cadrul acestora: programe (caracterizate prin abordarea la nivel naţional, regional, zonal sau judeţean a fenomenului asupra căruia se doreşte a intervenii), proiecte (reprezintă un mod de organizare a activităţii caracterizat prin resurse prestabilite, timp determinat şi obiective bine definite) şi campanii (vizează, de regulă, informarea populaţiei cu privire la fenomenele infracţionale care se manifestă, la un anumit moment, la nivelul societăţii, precum şi promovarea măsurilor de protecţie adecvate).
   La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş funcţionează, ca şi structură, Compartimentul de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii, acesta având obiective care se concentrează pe următoarele direcţii: studii criminologice de fundamentare a politicii de prevenire, pregătirea anti-victimală şi anti-infracţională a populaţiei, securizarea zonelor pentru reducerea vulnerabilităţii la victimizare, diseminarea bunelor practici, monitorizarea implementării politicii de prevenire a criminalităţii la nivel local, profesionalizarea şi consolidarea reţelei locale de prevenire a criminalităţii, asigurarea transparenţei şi mediatizarea activităţii de prevenire, dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea; cercetări sociologice privind percepţia cetăţenilor privind activitatea poliţiei, precum şi a factorilor care influenţează această percepţie.