Șeful Serviciului: Comisar șef de poliție BACIU TEODORA MARIANA
Telefon: 0265-202495

Î. Șeful biroului de Investigare tehnico științifică a locului faptei: Inspector de poliție ILLES LEVENTE

                     

   Serviciul Criminalistic este o structură de specialitate din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mureş, care foloseşte metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice în cercetarea locului săvârşirii infracţiunilor şi la examinarea probelor şi a mijloacelor materiale de probă, efectuând, prin laboratoarele şi specialiştii proprii acreditaţi, expertize şi constatări criminalistice, dispuse în condiţiile legii.

   Examinările efectuate de către structura de criminalistică sunt concretizate pe mai multe domenii de activitate:

   Investigarea tehnico-ştiinţifică a locului faptei se realizează prin:

  1. Laboratorul de investigare tehnico-stiintifică a locului faptei (se asigură momentul cercetarii locului faptei, în scopul căutarii, relevării, descoperirii, ridicării  şi ambalării urmelor criminalistice şi obiectelor purtătoare de urme şi mijloace materiale de probă)
  2. Laboratorul foto-video (prelucrarea  operativă a urmelor criminalistice prin utilizarea tuturor metodelor si mijloacelor tehnice din dotare)
  3. Laboratorul examinare urme (examinări  dactiloscopice şi traseologice în scopul eliminării urmelor create de persoanele care au avut acces normal în câmpul infracţiunii)

Identificări judiciare:

  1. Laboratorul examinări  dactiloscopice (AFIS-MORPHOTRAK :codifică şi examinează urmele de la cazurile aflate în lucru cu autori necunoscuţi, precum şi impresiunile infractorilor, realizând identificarea dactiloscopică a făptuitorilor)
  2. Laboratorul cartoteci antropologice şi recunoaştere facială (organizează şi actualizează evidenţa centralizată a cadavrelor neidentificate, dispăruţilor şi persoanelor cu identitate necunoscută, cu detalii privind caracteristicile de identificare, efectuează examinări comparative în bazele de date proprii: IMAGETRAK şi CDN)
  3. Laboratorul poligraf (excluderea suspecţilor care nu sunt implicaţi în cauzele cercetate, prevenindu-se erorile judiciare, pierderile de timp prin verificări inutile şi evitarea implicării cadrelor de poliţie în activităţi ineficiente)

Expertize si constatari criminalistice:

  1. Laboratorul de grafică şi tehnica documentelor (cercetarea tehnică a actelor scrise,a scrisului şi semnaturilor);
  2. Laboratorul de traseologie (identificarea persoanei după urme lăsate de părţi ale corpului uman, a instrumentelor folosite la forţarea sistemelor de închidere şi asigurare, a obiectelor creatoare a urmelor de incaltaminte, anvelope; identificarea instrumentelor de lovire (contondente, tăietoare, tăietoare-înţepătoare, tăietoare-despicătoare, înţepătoare) după urmele lăsate pe corpul victimelor sau pe alte obiecte.
  3. Laboratorul de balistică (identificarea armei de foc pe baza urmelor create pe proiectilele şi tuburile cartuşelor trase şi invers, stabilirea distanţei şi direcţiei de tragere după factorii suplimentari ai tragerii etc.)
  4. Laboratorul de dactiloscopie (expertize dactiloscopice)