Șef Serviciu: Comisar șef de poliție FĂRCAȘ FLORIN MIHAI
Telefon: 0265-202510, 0265-202511

E-mail:  ordinepublica@ms.politiaromana.ro

   Serviciul de ordine publică din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mureș îndrumă, coordonează, evaluează și controlează activitatea structurilor de ordine publică urbane și rurale și  are următoarele atribuţii generale :

În domeniul menținerii ordinii și siguranței publice - telefon 0265202512:

 • realizează coordonarea operaţională a structurilor de ordine publică subordonate, din mediul urban și rural;
 • asigură implementarea pe plan local a documentelor de planificare strategică cu aplicabilitate în domeniul ordinii publice, emise de la nivel central (strategii, programe şi planuri de acţiuni pentru implementarea acestora etc.);
 • asigură implementarea pe plan local a concepţiilor de organizare/reorganizare a activităţii de ordine publică, emise de la nivel central şi formulează propuneri de îmbunătăţire, modificare şi sau completare, în funcţie de concluziile rezultate din procesul de implementare;
 • asigură punerea în aplicare a programelor şi planurilor de acţiuni şi măsuri, emise de la nivel central care vizează prevenirea şi combaterea infracţionalităţii din competenţă, sau determină implicarea structurilor de ordine publică teritoriale;
 • iniţiază anteproiecte de acte normative cu aplicabilitate în domeniul ordinii publice, sau formulează puncte de vedere asupra celor aflate în procesul de consultare; 
 • organizează şi coordonează nemijlocit acţiuni în raza de competenţă pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor cu impact asupra climatului de ordine şi siguranţă publică.
 • participă la organizarea şi desfăşurarea misiunilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice la manifestaţiile publice cu grad ridicat de risc şi asigură coordonarea nemijlocită a efectivelor de ordine publică;
 • cooperează/relaţionează cu reprezentanţii structurilor teritoriale ale Jandarmeriei Române, Poliţiei de Frontieră Române, Poliţiei Locale, organele administraţiei publice locale, societăţi specializate de pază etc., pentru prevenirea infracţiunilor stradale în sistem integrat; 
 • realizează analize periodice cu privire la evoluţia criminalităţii din domeniile de competenţă, în special criminalitatea stradală, iar în funcţie de concluziile desprinse, stabileşte măsurile necesare pentru creşterea eficienţei şi eficacităţii în prevenirea şi combaterea acesteia;

În domeniul sistemelor de securitate - telefon 0265.202.515:

 • acordă sprijin, îndrumă şi controlează modul în care se respectă dispoziţiile legale cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor de către unităţi şi prestatorii de servicii;
 • coordonează, evaluează şi controlează activitatea în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor, după cum urmează:
 1. execută controale de specialitate la obiectivele din raza de competenţă, conform reglementărilor în domeniu;
 2. primeste, verifică şi înaintează  Inspectoratului General al Poliției Române documentaţiile pentru licenţierea societăţilor specializate de pază şi a celor din domeniul sistemelor de alarmare;
 3. verifică şi/sau avizează următoarele tipuri de documentaţii:
 • cele referitoare la îndeplinirea condiţiilor legale de către conducătorii societăţilor specializate; 
 • planurile de pază ale obiectivelor asigurate cu pază înarmată şi cele ale unităţilor financiar-bancare;
 • planurile de pază ale transporturilor de valori interjudeţene şi locale;
 • planurile de protecţie pentru serviciul de gardă de corp;
 • cele referitoare la toate tipurile de personal care execută serviciul înarmat conform competenţelor;
 • proiectele sistemelor de alarmă împotriva efracţiei;
 • cele referitoare la punerea în funcţiune a sistemelor avizate la cererea sau la solicitarea beneficiarului;
 • cele referitoare la dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
 • cele referitoare la atestarea profesională a personalului de pază;
 • instructajele pentru personalul de pază înarmat.

În domeniul silvic - telefon 0265.202514:

 • coordonează la nivel județean activitatea structurilor de poliție pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul silvic și piscicol;
 • cooperează cu Direcția Silvică județeană, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Vânătoare, structurile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, Gărzii Naționale de mediu, etc.;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, potrivit legii; 
 • constată infracţiuni şi desfăşoară activităţi de cercetare penală, în limita competenţelor.