I.P.J. MUREŞ

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş este o structură integrantă a Poliţiei Române, fiind organizat în conformitate cu prevederile Legii 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române .

Colectivul inspectoratului desfăşoară activităţi pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii.

Obiectivul general al poliţiei mureşene îl constituie creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor  şi se încadrează  în efortul general al Poliţiei Române de a oferi un serviciu public poliţienesc de calitate.