10 Noiembrie 2014

Serviciul Rutier

Șef Serviciu: Comisar șef de poliţie CONȚIU CRISTIAN

Telefon: 0265-202360 Fax: 0265-202370

 


Șef Serviciu: Comisar șef de poliţie CONȚIU CRISTIAN

Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu nr. 14

Telefon: 0265-202360 Fax: 0265-202370

e-mail: oug41.2016.sr@ms.politiaromana.ro

Program audiente: marţi şi joi între orele 1000-1200, miercuri intre orele 1400-1530

Atribuții

  • Organizarea dispozitivului rutier in vederea combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave
  • Concentrarea acțiunilor preventive in locurile si intervalele orare cu risc major de accidente
  • Combaterea principalelor cauze generatoare de accidente
  • Nivelul de impunere a utilizării sistemelor de siguranța/retentive de către toți ocupanții autovehiculelor si folosirea echipamentelor de protective de către mopedişti şi motocicliști
  • Creșterea disciplinei in trafic, diminuarea victimizării participanților la trafic prin accidente rutiere si combaterea eficienta a infracţionalităţii in zona drumurilor publice

   Testările conducătorilor auto pentru redobândirea permiselor de conducere se realizează in fiecare zi de luni și miercuri de la orele 1000 la școala de șoferi amatori din Tg. Mures, str. Călăraşilor, nr. 105.

INFORMAȚII privind procedura de verificare a cunoașterii regulilor de circulație de către conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie:

La nivelul județului Mureș testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține în scris în zilele lucrătoare de LUNI și MIERCURI, de la ora 10, în mun. Tg. Mureș, pe str. Călărașilor, nr. 105,

Conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie care urmează să fie testați trebuie să-l aibă asupra lor actul de identitate ori pașaportul, după caz, aflat în termenul de valabilitate, precum și dovada înlocuitoare a permisului de conducere.

Verificarea cunoașterii regulilor de circulație se poate susține în limbile română, engleză, franceză, germană sau maghiară.

Modul de desfășurare a sesiunii de verificare se înregistrează audio-video. Înregistrările audio-video se realizează cu respectarea normelor legale în vigoare.

Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține conform art. 106 și art. 1062 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prin serviciul rutier se înțelege orice serviciu al poliției rutiere din structura unui inspectorat județean de poliție sau Brigada Rutieră din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Verificarea cunoașterii regulilor de circulație de către conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se desfășoară în săli adecvate acestei activități de cel puțin două ori pe săptămână.

Accesul candidaților în sala de verificare se realizează în baza centralizatorului doar dacă aceștia îndeplinesc condițiile legale de admitere la testare.

Nu este permis accesul în sala de verificare a candidaților aflați într-o stare vădită de ebrietate sau într-o altă stare de natură a nu le permite susținerea testului, precum și a celor care nu au asupra lor anume actul de identitate ori pașaportul, după caz, aflat în termenul de valabilitate.

Cu ocazia prezentării pentru susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, membrii comisiei de verificare solicită fiecărui candidat în parte să-și exprime opțiunea pentru limba în care dorește să susțină testul.

Sesiunea de verificare se organizează pentru un număr maxim de 30 de persoane și nu poate dura mai mult de 30 de minute.

Candidaților, pe timpul susținerii testului, le este interzis:

a) să folosească în sala de verificare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare ori înregistrare audio/video sau orice alte obiecte de natură să fraudeze testul de verificare;

b) să poarte discuții cu alți candidați;

c) să se manifeste zgomotos sau într-un alt mod care poate perturba pe ceilalți candidați.

În cazul nerespectării acestor interdicții, candidații vor fi declarați ”Respinși”.

Prin termenul candidat se înțelege conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care se prezintă pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație.

 Testele de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se repartizează candidaților aflați în sala de verificare în mod aleatoriu, în prezența acestora, în funcție de limba aleasă pentru susținerea testului.

Testul de verificare cuprinde 15 întrebări, fiecare cu câte 3 variante de răspuns,  dintre care doar o singură variantă este corectă.

Timpul alocat soluționării unui test este de 20 de minute.

Verificarea cunoașterii regulilor de circulație constă în completarea de către candidați a fișei de răspuns prin însemnarea cu litera ”X” a casetei corespunzătoare răspunsului considerat corect, lăsând necompletate celelalte casete cu răspunsurile apreciate ca fiind greșite.

În fișa de răspuns, persoana verificată completează toate rubricile existente și semnează.

Candidatul este declarat ”Respins” dacă nu răspunde corect în timpii prevăzuți* și la numărul minim de întrebări prevăzut la art. 219 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și în caz de nerespectare a interdicțiilor enumerate anterior.

Verificarea cunoașterii regulilor de circulație de către conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se efectuează de către comisia de verificare a cunoașterii regulilor de circulație.

Sunt considerate greșite răspunsurile care nu corespund grilei de verificare a testului, cele care prezintă ștersături sau corecturi, cele care nu sunt însemnate cu litera "X" ori au însemnate mai multe variante de răspuns, cele care sunt scrise cu alte caractere sau sunt completate cu alte instrumente de scris decât cele prevăzute la art. 11 alin. (3) lit. c).

Împotriva rezultatului verificării cunoașterii regulilor de circulație candidații pot depune contestație la secretariatul serviciului rutier la nivelul căruia a fost susținut testul de verificare a regulilor de circulație în termen de 24 de ore de la susținerea testului.

Soluționarea contestațiilor se efectuează de către șeful serviciului rutier sau înlocuitorul legal la conducere ori de persoana desemnată în lipsa primelor două persoane, după caz, care comunică petentului, în scris, rezultatele verificărilor, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data depunerii contestației. Dacă termenul de suspendare a exercitării dreptului de a conduce expiră în intervalul celor două zile lucrătoare, contestația se soluționează și rezultatul contestației se comunică imediat după ce aceasta a fost depusă.

Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, la cerere, testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie prevăzut la art. 104 alin. (1) lit. a) până în a 20-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Cererea se depune în primele două treimi ale perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care titularul permisului de conducere solicită reducerea.