Purtătorul de cuvânt

 

Activitatea de informare şi relaţii publice este desfăşurată de persoane anume desemnate cu atribuţii în domeniul comunicării.

Purtătorul de cuvânt este persoana care asigură interfaţa instituţei, gestionează relaţiile cu mass-media şi exprimă, prin intervenţiile sale poziţia oficială a organizaţiei cu privire la problemele de interes general sau specific.
 
Purtătorul de cuvânt/ofiţerul de presă acordă sprijin şi furnizează informaţii de interes public jurnaliştilor cu privire la activitatea Inspectoratului de Poliţie Județean Mureş.

 

Inspector de poliție LUCA ALEXANDRA 

Purtător de cuvânt                                                                  

Adresa: str. Borsos Tamas nr. 16, Tg. Mureș               

Tel: 0265-202405

Tel: 0740276681

E-mail: relatiipublice@ms.politiaromana.ro

Inspector de poliție MATE AURICA

Delegată să îndeplinească atribuțiile funcției de purtător de cuvânt

Adresa: strada Borsos Tamas nr. 16, Tg. Mureş

Tel:  0265-202405

Tel: 0754042226

E-mail: relatiipublice@ms.politiaromana.ro