Biroul Siguranță Școlară are următoarele atribuții:


• Coordonează activitățile specifice desfășurate de structurile Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și cadrelor didactice, precum și pentru prevenirea delicvenței juvenile în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mureș;
• Coordonează activitățile specifice desfășurate de structurile Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, pentru creșterea gradului de siguranță a studenților  și cadrelor didactice, precum și pentru prevenirea criminalității, în incinta și zona adiacentă a centrelor, campusurilor universitare și a căminelor studențești din județul Mureș;
• Cooperează cu celelalte structuri din cadrul M.A.I. de la nivel teritorial, cu alte autorități și instituții publice, precum și cu asociații și organizații neguvernamentale, formele asociative ale părinților, elevilor și studenților, pentru crearea unui climat optim de siguranță publică, necesar desfășurării procesului de învățământ.