22 Februarie 2024Sursa: I.P.J. MUREȘ

EVALUAREA ACTIVITĂȚII INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN MUREȘ ÎN ANUL 2023

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, ca şi componentă a Poliţiei Române, este structura teritorială care exercită principalele atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice la nivelul judeţului Mureş.

La fel ca de fiecare dată, și în anul 2023, datorită continuităţii efortului depus de poliţişti și canalizării resurselor necesare desfăşurării adecvate a activităţilor curente, s-a reuşit asigurarea unui cadru de siguranță, corespunzător, pentru întreaga comunitate.

Managementul instituţional practicat a fost adaptat permanent la evoluţiile fenomenului infracţional, prin măsuri obiective, aplicate potrivit conceptelor de abordare a activităţii poliţieneşti.

Resursele umane

Din totalul posturilor prevăzute la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, anul 2023 s-a finalizat cu posturi ocupate în proporție de aproximativ 74.33% .

Logistic

Pe parcursul anului anterior, pe lângă activitățile curente pe linie logistică, au fost continuate măsurile pentru dotarea polițiștilor de ordine publică și rutieră.

Astfel, dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a fost suplimentată în anul 2023 cu 10 autospeciale noi, pentru creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.

De asemenea, la finele anului 2023, dotarea inspectoratului se prezintă cu 10 aparate DrugTest, pentru testarea posibilei prezențe în salivă a substanțelor psihoactive, unul dintre aceste aparate fiind preluat în comodat de la U.A.T. Sovata.

Prevenirea criminalităţii

Din analiza evoluţiei criminalităţii înregistrate în anii anteriori, s-au stabilit ca şi priorităţi de acţiune pentru anul 2023: prevenirea violenței în familie, prevenirea criminalității informatice, prevenirea victimizării minorilor, precum și prevenirea consumului de substanțe psihoactive.

În acest sens, au fost derulate campanii în cadrul cărora au fost desfășurate 1.630 de activități preventive cu 57.493 de beneficiari.

La acestea s-au adăugat activitățile desfășurate pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri, care au totalizat 532 de activități cu 18.289 de beneficiari direcți.

Printre proiectele şi campaniile semnificative, apreciate la nivel naţional ca bune practici, se pot aminti: “Distribuie primăvară, oferă speranță!”, ,,Violența în familie ne privește pe toți!”, “Școala siguranței Tedi”, proiectul “Deschide-ţi mintea, nu fi închis!” (derulat în parteneriat cu  Penitenciarul Târgu-Mureş), “Fii atent la ce dai CLICK! Nu oferi infractorilor acces la banii tăi!”, “Învăț să fiu în siguranță!”, “16 zile de activism împotriva violenței”, “Drogurile și violența costă! Tu știi cât?”.

Atingerea obiectivelor propuse în campaniile/proiectele derulate nu ar fi fost posibilă fără buna colaborare cu structurile operative, parteneriatul concret cu celelalte structuri ale M.A.I., instituţii, autorităţi, dar nici fără susţinerea reprezentanților mass-media prin difuzarea mesajului instituțional pentru o mai bună informare a publicului larg.

Menţinerea ordinii şi siguranţei publice

În județul Mureș, această activitate a avut drept obiectiv general dezvoltarea şi adaptarea funcţională a capacităţii poliţiei pentru a răspunde prompt aşteptărilor cetăţenilor în asigurarea climatului de siguranţă și ordine publică în localităţile urbane şi rurale, prevenirea şi combaterea criminalităţii, desfăşurarea de activităţi în sistem integrat şi într-un mediu comun de operare cu structurile M.A.I. şi cu celelalte autorităţi cu atribuții în domeniu, precum şi cercetarea şi soluţionarea cauzelor aflate în competenţă.

În acest sens, în anul 2023, au fost organizate 74 de acțiuni de amploare/semnificative, în cadrul cărora au fost puse în executare 324 de mandate de percheziție și au fost dispuse măsuri preventive față de 159 de persoane.

În total, în anul 2023, polițiștii au dispus 381 de rețineri în baza probatoriilor administrate față de persoanele care au săvârșit infracțiuni.

De asemenea, polițiștii au efectuat 1.933 de controale şi verificări în domeniul sistemelor de pază, au desfășurat, în total, 3.637 de activități specifice în școli și în zona adiacentă și au depistat 887 de minori lipsiți de supraveghere.

Tot în perioada de referință au fost aplanate 3.282 de stări conflictuale, au fost puse în executare 1.409 mandate de aducere și au fost soluționate 2.704 petiții și sesizări din partea cetățenilor.

Apeluri 112

La Dispeceratul integrat 112, au fost înregistrate 36.982 de apeluri prin S.N.U.A.U. 112, vizând strict atribuţiile poliţiei.

De asemenea, s-au efectuat intervenţii la alte 902 evenimente semnalate prin dispecerate şi alte 749 de evenimente sesizate în mod direct de către cetăţeni. Nu în ultimul rând, la 257 de evenimente s-a intervenit datorită sesizării din oficiu a poliţiştilor, astfel că numărul total al intervenţiilor la evenimente este de 38.890 (media 107 intervenţii/zi).

Sistemul Informatic de Monitorizare Electronică   

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2023 au fost montate 60 de dispozitive electronice de supraveghere, dintre care 35 pentru ordine de protecție provizorii și 25 pentru ordine de protecție emise de instanță.

În aceeași perioadă au fost generate 44 de alerte care au necesitat intervenția efectivelor de poliție. Astfel, în urma activităților operative, au fost constatate 13 infracțiuni și au fost dispuse 8 măsuri preventive, față de persoanele care au încălcat normele legale.

Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii

Pe parcursul anului 2023, poliţiştii de proximitate au desfășurat 1.423 de activități în comunitate, au soluționat 582 de petiții și 1.950 de dosare de cercetare penală. Aceștia au consiliat 2.353 de persoane care le-au solicitat sprijinul ori care au fost identificate ca potenţiale victime ale unor infracţiuni, fiind aplanate 344 de stări conflictuale.

Siguranţa în unităţile de învăţământ

Pe parcursul anului trecut, în unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar, nu s-au înregistrat fapte de o gravitate ridicată, prin care să fie  afectat procesul de învăţământ sau viaţa/integritatea corporală a elevilor, studenţilor sau a cadrelor didactice

Polițiștii din întregul județ au desfășurat, în total, 3.637 de activități în unitățile de învățământ și în zona adiacentă acestora.

În domeniul siguranței școlare au fost întocmite, organizate şi desfăşurate 238 de planuri de acțiune, în cadrul cărora au fost desfășurate 671 de acțiuni, dintre care: 145  pe linia prevenirii și combaterii delincvenței juvenile, 106 pe linia prevenirii absenteismului școlar, 365 în domeniul siguranței rutiere, 37 pentru prevenirea și combaterea consumului de substanțe interzise și 31 pe linia prevenirii portului de obiecte periculoase.

De asemenea, în cadrul orelor de curs, polițiștii au desfășurat mai multe activită-ți informativ-preventive, pe lângă domeniile anterior amintite fiind abordate și subiecte legate de bullying, violență și trafic de persoane.

Din punct de vedere al infracționalității sesizate pe acest palier, în anul 2023 s-a înregistrat o scădere în proporție de -9,8% față de anul 2022.

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII

În anul 2023, din totalul infracțiunilor sesizate, un procent de aproximativ 62% este reprezentat de infracțiunile de natură judiciară, urmate de infracțiunile de altă natură și apoi de cele din domeniul economico-financiar.

De asemenea, un procent de 9.79% din infracţiunile sesizate au fost descoperite în flagrant de către polițiști.

Criminalitatea stradală

Criminalitatea stradală este caracterizată, în general, de infracţiuni fără un pericol social deosebit, cauzând însă, prin locul de comitere, o stare de disconfort şi nesiguranţă în rândul cetăţenilor.

În anul 2023 la nivelul I.P.J. Mureș abordarea statistică a criminalităţii stradale scoate în evidenţă faptul că 70% dintre fapte au fost sesizate în mediul urban şi 30% în mediul rural, 2% dintre acestea fiind descoperite în flagrant delict .

Totodată 62% dintre fapte au fost comise pe timpul zilei, iar 38% pe timp de noapte.

Din punct de vedere al gradului de gravitate, cele mai deosebite fapte din acest segment de criminalitate sunt infracțiunile de tâlhărie stradală. În anul 2023, aceste infracțiuni au înregistrat scăderi cu un procent de -20%.

Criminalitatea în mediul rural

Infracţiunile sesizate în mediul rural înregistrează o creștere cu 15%, faţă de anul 2022. Pe domenii, creșteri se înregistrează la infracțiunile de natură judiciară (+27%), în timp ce infracțiunile economico-financiare (-31%) și de altă natură prezintă un trend descendent față de aceeași perioadă a anului 2022.

Criminalitatea contra persoanei

În anul 2023, infracţiunile contra persoanei au reprezentat 31% din totalul infracţiunilor sesizate și 50% din totalul infracțiunilor de natură judiciară.

Datele statistice indică faptul că un trend ascendent este înregistrat de infracțiunile de amenințare și lovire, în timp ce infracțiunile de vătămare corporală din culpă și încăierare înregistrează scăderi.

Criminalitatea contra patrimoniului

În anul 2023, infracţiunile contra patrimoniului au reprezentat 26% din totalul infracţiunilor sesizate și 42% din totalul infracțiunilor de natură judiciară.

Din totalul infracțiunilor contra patrimoniului, cele mai multe sunt reprezentate de infracțiunile de furt, care prezintă o ușoară creștere de +4%.

În același timp, infracțiunile de tâlhărie urmează un trend descendent cu un procent de -5%.

Infracţiuni economico-financiare

Poliţia a acţionat în funcţie de evoluţia fenomenului specific, pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea activităţilor ilicite în domeniul economico-financiar.

În perioada de referință, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, în colaborare cu alte structuri, au organizat şi desfăşurat 11 acţiuni de amploare, fiind puse în aplicare 105 mandate de percheziţie domiciliară.

Poliţiştii de profil au confiscat bunuri și numerar în valoare de 249.732 de lei și au recuperat prejudicii în valoare de 2.820.101 lei.

Totodată, în cursul perioadei analizate, polițiștii serviciului au aplicat măsuri asigurătorii până la concurența sumei de 5.305.135 de lei asupra a 5 imobile, 3  terenuri și 2 autovehicule.

De asemenea, tot în domeniul economico-financiar, s-au aplicat 111 sancțiuni în cuantum de 657.500 de lei.

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

Pe linia arme, explozivi şi substanţe periculoase, au fost scoase din circuitul civil 55 de arme şi au fost confiscate 1.057 bucăţi muniţie.

De asemenea, au fost desfășurate 26 de percheziții domiciliare la persoane bănuite că deţin arme ilegale și alte 21 de percheziții împreună cu alte structuri.

La regimul armelor, au fost constatate 37 de infracţiuni, la regimul materiilor explozive 24 de infracţiuni, 17 infracţiuni de braconaj cinegetic și 11 infracţiuni la regimul substanțelor periculoase.

În cadrul Planului național de acțiune Pirotehnic 2023/2024, au fost ridicate, în vederea confiscării, peste 2 tone de articole pirotehnice în valoare de peste 68.000 de lei.

Infracţionalitatea în domeniul silvic

Pe parcursul anului 2023, au fost organizate 512 acţiuni şi controale pentru combaterea ilegalităţilor din domeniul silvic, fiind aplicate 405 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 681.500 de lei.

De asemenea, a fost confiscată cantitatea de 2.273,48 m3 material lemnos, în valoare de aproximativ 530.000 de lei.

Biroul Protecția Animalelor

În anul 2023, la nivelul Biroului pentru Protecția Animalelor au fost soluționate 77 de dosare penale și 140 de petiții sau sesizări în domeniul specific de activitate.

De asemenea, în urma activităților de verificare întreprinse, au fost aplicate 436 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 146.000 de lei și au fost emise 22 de ordine de plasare în adăpost.

Siguranţa traficului rutier

Analiza efectuată asupra dinamicii accidentelor rutiere grave înregistrate în 12 luni 2023, relevă faptul că în perioada de referinţă s-au produs 159 de accidente grave, (în scădere cu -6%, față de aceeași perioada a anului 2022), soldate cu 27 de persoane decedate ( în scădere cu -21% față de anul 2022) și 154 de persoane rănite grav (în creștere cu +3% comparativ cu anul 2022, când s-au înregistrat 150 de persoane rănite grav).

Totodată, în perioada supusă analizei, principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave sunt: abaterile bicicliștilor - care reprezintă 18% din totalul accidentelor rutiere grave și viteza neadaptată la condițiile de drum/ viteza neregulamentară - care reprezintă 15%.

De asemenea, printre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave se numără neacordarea priorității față de pietoni, care reprezintă 12% din totalul accidentelor rutiere grave, precum și indisciplina pietonală, care reprezintă 11%.

În anul 2023, polițiștii rutieri au organizat 512 acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice, iar ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate, în total, 34.232 de sancțiuni contravenționale.

Totodată, poliţiştii au abordat și segmentul preventiv al riscului rutier, organizând campanii de informare și prevenire dedicate siguranţei rutiere, fiind transmise recomandări pentru siguranţa tuturor categoriilor de participanți la trafic.

Structura de intervenţie

În cursul anului 2023, luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au executat 722 de misiuni în sprijinul structurilor operative şi neoperative din cadrul inspectoratului.

De asemenea, în luna septembrie a anului 2023, echipa S.A.S. Mureș s-a clasat pe locul I la ,,Cupa Structurilor Speciale de Intervenție”, ediția 2023 – Oarba de Mureș. Competiția tactico-aplicativă a reunit 336 de luptători din cadrul structurilor de intervenție din România și Republica Moldova, pe parcursul probelor fiindu-le pusă la încercare atenția, concentrarea, pregătirea fizică și tactică, dar și capacitatea de gestionare a unor situații deosebite și de luare a deciziilor în situații limită.

Serviciul Pregătire Profesională

În vederea organizării şi desfăşurării activităţii de pregătire continuă a polițiștilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, pe parcursul anului 2023, au fost organizate 151 de ședințe de tragere, la care au participat peste 1000 de poliţişti.

De asemenea, au fost organizate 68 de activități de pregătire în domeniul autoapărării şi tacticii, cu aproape 600 de poliţişti, alte 14 activități pe linia conducerii autospecialelor în regim defensiv și prioritar.

Criminalistic

În cursul anului 2023, poliţiştii criminalişti au participat la peste 2.290 de cercetări la faţa locului. În urma activităţilor desfăşurate au fost descoperite şi ridicate peste 1.620 de urme papilare.

Prin metode şi mijloace specifice au fost identificate 80 de persoane în cauzele penale aflate în instrumentare.

Cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative

În anul 2023 au fost eliberate 47.322 de certificate de cazier judiciar pentru persoane fizice și juridice şi 6.093 de adeverinţe de integritate comportamentală.

Cooperarea interinstituțională și internaţională

Echipa managerială a pus un accent deosebit pe activitatea de cooperare interinstituţională, înţelegând importanţa acesteia în realizarea unui front comun împotriva criminalităţii, în coeziunea de acţiune a tuturor factorilor responsabili de aplicarea legii.

Subliniem astfel buna colaborare cu instituțiile Ministerului Public, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, precum și cu reprezentanții administrației publice locale și agențiilor reprezentate la nivel județean.  

Obiective

Pentru anul 2024, printre obiectivele principale ale Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, se numără creşterea gradului de siguranţă și protecție a cetăţeanului şi a patrimoniului, prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, a corupţiei și a altor forme ale criminalităţii economico-financiare și dezvoltarea capacității administrative și operaționale a structurilor cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice.

De asemenea, pentru anul în curs, pe plan local, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș își propune adaptarea în permanență a măsurilor specifice pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, intensificarea și continuarea activităților în domeniul prevenirii consumului de substanțe interzise, combaterea delictelor silvice și exploatarea tuturor formelor de sprijin pentru continuarea și intensificarea activităților de pregătire profesională.

În fundalul diverselor provocări întâmpinate și a așteptărilor în legătură cu standardul profesional stabilit, pentru promovarea unui serviciu polițienesc performant în slujba cetățenilor, în anul 2023, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, prin eforturile întregului colectiv de polițiști, dar și al personalului contractual, a continuat să reprezinte un sprijin constant al comunității mureșene, apărată cu devotament și respect.

Acestea au fost posibile și datorită parteneriatului interinstituțional existent, fapt pentru care mulțumim tuturor instituțiilor partenere, structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și a celorlalte structuri cu atribuții în domeniu.

 

COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE