Șeful Serviciului: Comisar șef de poliție NICUȘAN ADRIAN

Telefoane: 0265-202400, 0265-202430

   Serviciul Cabinet este structura  specializată, cu rol integrator, care asigură organizarea şi coordonarea principalelor misiuni şi activităţi, managementul situaţiilor de criză, managementul organizatoric-funcţional, asigurând suportul decizional al conducerii inspectoratului.
  Serviciul Cabinet asigură derularea operaţiunilor tehnice privind primirea, evidenţa, repartizarea şi soluţionarea documentelor adresate conducerii Inspectoratului, desfăşoară activităţi specifice relaţiilor cu publicul şi relaţii publice. 
   Serviciul Cabinet are în componenţă:

  • Centrul Operaţional (dispecerat/personal de serviciu/apeluri 112)
  • Compartiment - Management stări excepţionale
  • Compartiment - relaţii cu publicul
  • Compartiment - relaţii publice – purtător de cuvânt
  • Compartiment - Schengen şi relaţii internaţionale
  • Compartiment - secretariat, documente clasificate şi arhivă