OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR ÎN FORMAT ELECTRONIC


 

Potrivit prevederilor art. 28, alin. 31 din Legea 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în urma consemnării opţiunii în cererea-tip prevăzută la alin. (1) şi (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează gratuit şi în formă electronică.

Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată şi sunt asimilate înscrisurilor autentice. Noţiunea de semnătură electronică calificată are înţelesul dat de dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării au operaționalizat proiectul pilot privind eliberarea certificatelor de cazier judiciar în sistem electronic pentru persoanele fizice de cetățenie română.


 

Începând cu data de  01.02.2023, persoanele fizice pot obține certificatele de cazier judiciar prin intermediul platformelor „hub.mai.gov.ro” și  „ghiseul.ro”, astfel:

  • prin platforma  „ hub.mai.gov.ro”, pentru utilizatorii care nu sunt înregistrați în „ ghiseul.ro sau nu dețin un card bancar emis de o instituție bancară din Romania. Solicitanții vor completa un formular disponibil în platformă, iar pentru a li se stabili cu certitudine identitatea, se vor prezenta fizic, o singură dată, la un ghișeu al MAI care oferă servicii publice;

  • prin intermediul platformei „ghiseul.ro”, pentru utilizatorii care sunt înregistrați sau doresc să se înregistreze în platformă. Solicitarea cazierului se face urmând procedura de validare a identității electronice folosind un card bancar înrolat 3D Secure, emis de o instituție bancară din România. În urma validării, aceștia vor fi redirecționați către platforma „hub.mai.gov.ro”, pentru completarea online a cererii tip.