COPIA de pe Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a persoanelor sau asupra minorilor


 

Cu acordul persoanei verificate, instituţiile din sistemul de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane pot solicita o copie de pe Registru în aceleaşi condiţii în care se poate obţine, potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar.

De asemenea, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice, centrale şi locale, pot obţine o copie de pe Registru în aceleaşi condiţii în care pot obţine, potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar.

Cererea pentru obținerea copiei de pe Registru se adresează unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică.

Tipizate instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice în vederea obținerii Copiei de pe Registru:

  • Model adresa instituție pentru solicitarea copiei de pe Registru;

  • Cerere pentru eliberarea copiei de pe Registru.