EXTRASUL DE PE CAZIERUL JUDICIAR


 

Instituțiile publice sau organele de specialitate ale administrației publice (primării, instituții din sistemul de învațământ, sistemul de sănătate, sistemul de asistență socială etc.) pot solicita obținerea extrasului de pe cazierul judiciar, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice, în acest fel cetățenii nefiind obligaţi să se prezinte la ghișeu pentru solicitarea / eliberarea / ridicarea certificatului de cazier judiciar.


 

Cererea pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar se adresează unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică.


 

Tipizate instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice în vederea obținerii Extrasului de pe Cazierul Judiciar:

  • Model adresa instituție pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar;

  • Cerere pentru eliberarea extrasului de pe cazierul judiciar