FORMULARUL STANDARD MULTILINGV


 

Potrivit Regulamentului UE 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, certificatele care atestă absența cazierului judiciar pot fi însoțite, la solicitarea titularului, de formulare standard multilingve, instrumente ajutătoare pentru traducere în oricare dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Formularele standard multilingve se anexează numai la certificatele de cazier judiciar eliberate persoanelor fizice care nu sunt înscrise în cazierul judiciar, se utilizează ca instrument de asistență pentru traducere, sunt scutite de taxe și nu au valoare juridică autonomă. 

Scopul acestor formulare multilingve este de a asigura traducerea certificatului de cazier judiciar eliberat de autorităţile române atunci când acesta este prezentat în faţa autorităţilor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, cu condiţia ca autoritatea din celălalt stat membru căreia i se prezintă documentul oficial să considere că informațiile incluse în formularul standard multilingv sunt suficiente pentru prelucrarea documentului oficial.

Persoana îndreptăţită să solicite formular standard multilingv este titularul certificatului de cazier judiciar sau împuternicitul acestuia, potrivit legii.

Din conţinutul cererii trebuie să reiasă faptul că deponentul solicită eliberarea unui formular multilingv şi statul membru în care urmează a fi utilizat.

Cererea poate fi depusă  în același timp cu cererea pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar sau la o data ulterioară, situaţie în care este necesară prezentarea certificatului de cazier judiciar emis anterior, însă nu mai târziu de expirarea acestuia (6 luni de la eliberare).